Livnjak urednik sarajevskog časopisa Modus Musicus

Livnjak Rijad Kaniža je uredniik časopisa Modus Musicus koji izlazi jedanput godišnje u Sarajevu.

Časopis MODUS MUSICUS donosi šarolik opus studentskih radova iz oblasti kulture i umjetnosti. Ukupno šesnaest članaka objavljenih u ovom dvobroju produkt su studentskih razmišljanja i zanimanja za njima bliske naučne ili umjetničke grane iz oblasti muzike koje su klasificirane unutar različitih rubrika, i to: muzikologija, etnomuzikologija, muzička teorija te muzička publicistika.

Osim toga, izdanje donosi informacije o Asocijaciji studenata Muzičke akademije u Sarajevu u akademskoj 2018./2019. godini, kao i pregled koncertne aktivnosti Muzičke akademije u Sarajevu tijekom protekle dvije godine.

Modus Musicus kao koncept pruža prostor za iskazivanje različitih ideja i pogleda na muziku svim studentima, bez obzira na njihovo usmjerenje i djelovanje na području muzičke prakse i teorije, što za konačni cilj ima poboljšanje studentskog standarda i prakse, proširenje domena unutar kojeg mogu djelovati, ali i održati kvalitativni i kvantitativni kontinuitet svog rada.

Rijad Kaniža alias JADDAH – Reminder, poslušajte:

Rijad Kaniža za Karike: Zar je jedinstvo otrovno?

Rijad Kaniža