Livno: Građani se najviše žalili na sud i upravna tijela

Institucija ombdusmena BiH u prošloj godini u Livnu zaprimila 420 žalbi građana

livno

Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine – Terenski ured Livno u prošloj je godini zaprimila 420 žalbi građana, potvrđeno je Feni iz te institucije. Po teritorijalnom principu, spomenutoj instituciji upućena je 231 žalba iz općine Livno, slijede Tomislavgrad sa 46 žalbi, Glamoč sa 42, Drvar sa 40, Kupres sa 23, Bosansko Grahovo sa 15, dok su ostale žalbe upućene iz drugih općina izvan Hercegbosanske županije.

Najviše žalbi građana podneseno je protiv sudskih tijela (174) i tijela uprave (93). Potom slijede žalbe zbog povrede prava iz radnih odnosa (31), pristupa informacijama (31), rad policije (29), tužiteljstva (13), socijalne zaštite (10), komunalnih usluga (10), imovinsko-pravnih odnosa (6), vladina i ministarska imenovanja (5), zdravstvo (4), pravo na mirovinu (4), obrazovanje (3), medije i slobodu informiranja (3), te osobe sa invaliditetom (2).

Uz podršku Misije OESS-a u BiH, Ombudsmani organiziraju svakog prvog utorka u mjesecu uredovne dane u općinama Drvar i Bosansko Grahovo, svakog drugog utoraka u mjesecu u Glamoču te prvu srijedu u mjesecu u Kupresu i Tomislavgradu, čime je građanima ovih općina omogućeno da na brži i jednostavniji način podnesu žalbe instituciji Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Načini okončanja predmeta su utvrđeni Zakonom o ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine i Pravilima postupanja, a na osnovu statističkih pokazatelja iz prethodnih godina evidentno je kako značajan broj predmeta bude završen nakon intervencije Ombudsmana u toku trajanja postupka, gdje žalitelji ostvare svoja prava, bez posebnih mjera i preporuka.

https://www.bljesak.info