Livno i Posušje: Održane obuke iz poduzetništva i pisanja biznis plana

Centar za građansku suradnju iz Livna u partnerstvu s Udruženjem građanki ”Grahovo” iz Bosanskog Grahova, u okviru projekta ”Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj” održao je dvije dvodnevne obuke iz poduzetništva, socijalnog poduzetništva i pisanja biznis/poslovnog plana. U Posušju je održana obuka za sve zainteresirane predstavnike/ce udruga i pojedince sa područja Županije Zapadnohercegovačke, a u Livnu za sve zainteresirane s područja Hercegbosanske županije.

Obuke su održane kao motivacija za pokretanje poduzetništva i socijalnog poduzetništva te za razvoj poslovnih ideja, izrada nacrta biznis planova s ciljem mogućnosti realizacije ideje. Nakon održanih obuka, zainteresirane udruge/udruženja/nevladine organizacije/organizacije civilnog društva će raditi na finaliziranju biznis plana kroz mentorski rad sa ekspertom, prof. dr. Sašom Petkovićem. Na kraju procesa, Centar za građansku suradnju će financijski podržati provedbu jednog biznis plana i pokretanja društvenog poduzeća.

Jedna udruga/nevladina organizacija/organizacija civilnog društva će biti podržana sredstvima u iznosu od 4.500 dolara plus doprinos zajednice. Podrška će biti pružena u vidu materijala i/ili opreme, usluga potrebnih za pripremu i pokretanje društvenog poduzeća, tj. provedbu poslovnog plana. Razvoj poduzetništva na prostoru navedena dva kantona/županije otvara mogućnosti za osnivanje malog i/ili srednjeg poduzetništva, što bi značajno doprinijelo lokalnom razvoju, posebno zapošljavanju žena i mladih i njihovom ostanku na ovom području.

Preduvjet stvaranju povoljnog poduzetničkog ekosustava u ovom dijelu BiH jesu edukacije, informiranje potencijalnih poduzetnika o načinima i mogućnostima dolaska do ideje i realizaciji iste, ali i sustavna podrška od lokalnih aktera i struktura. Petogodišnji projekt ”Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj” implementira Centar za građansku suradnju iz Livna u partnerstvu s Udruženjem građanki ”Grahovo” iz Bosanskog Grahova uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj – USAID.

Bljesak.info