LIVNO: LOKALNE VLASTI I CIVILNO DRUŠTVO U BORBI PROTIV KORUPCIJE

korupcija

U Livnu će danas biti potpisan Memorandum o saradnji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), Antikorupcijske mreže u BiH – ACCOUNT i Vlade HB županije.

Potpisivanjem Memoranduma biti će formalizirana suradnja strana potpisnica na realizaciji mjera iz Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019. godine, u dijelu koji predviđa učešće organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije i u dijelu ostvarivanja suradnje u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou.

Memorandum će potpisati premijer HB županijew Draško Dalić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) Hasim Šabotić i i direktor Mreže ACCOUNT Eldin Karić.

Bhrt.ba