LIVNO / Naknada za novorođenče 300 KM, a za svako treće i sljedeće dijete 400

livno

Na jučerašnjoj sjednici OV-a Livno nije bilo dovoljno glasova za usvajanje izvješća o izvršenju programa rada OV-a za 2017. godinu. Rezultat je to, između ostalog, polarizacije Vijeća na vlast i oporbu, a kako početku sjednice nije nazočilo dvoje vijećnika iz oporbe, nije prošlo ni spomenuto izvješće, potvrdio nam je to predsjedatelj OV-a Livno Sead Hadžijahić.

U nastavku je doneseno nekoliko odluka bez većih problema. Među njima izdvajamo jednoglasno i bez rasprave usvojenu odluku o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva. Njome će se konačno urediti ova oblast sukladno Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH, s obzirom na to da ta iznimno važna pitanja zakonski nisu regulirana na razini HBŽ-a.

Sukladno spomenutom zakonu, lokalna samouprava obvezna je svojim propisom uređivati organizaciju i funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva na području općine, odnosno grada, kroz formiranje profesionalne vatrogasne postrojbe pri općinskoj službi civilne zaštite ili u tijelima uprave općine i grada. Donošenjem te odluke Livno će dobiti profesionalnu vatrogasnu postrojbu, a Vatrogasno društvo i njegovi djelatnici konačno riješiti svoj status.

U nastavku sjednice vijećnici su usvojili i odluku o jednokratnoj novčanoj naknadi za novorođenu djecu čiji je jedan od roditelja/skrbnika s prebivalištem na području općine Livno najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje tog prava. Visina novčane naknade, kao i prošle godine, iznosi 300 KM, s tim da je usvojen prijedlog načelnika Luke Čelana da za svako treće i iduće dijete naknada iznosi 400 KM.

www.vecernji.ba