LIVNO: Održan radni sastanak s predstavnicima Općinskog suda i notarima

sud

U Vladi Hercegbosanske županije, a u organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije te Federalnog ministarstva pravde održan je radni sastanak s predstavnicima Općinskog suda u Livnu i notarima s područja Hercegbosanske županije, saznaje Hrvatski Medijski Servis.

Na sastanku se razgovaralo o provedbi ostavinskih postupaka u svjetlu odredbi Zakona o nasljeđivanju F BiH, kao i uspostavi i funkcioniranju notarske službe u Hercegbosanskoj županiji, odnosno u općinama Drvar i Bosansko Grahovo, koje trenutno nemaju ustrojenu notarsku službu.

Pored ministrice Mirjane Stojsavljević-Petraković i djelatnika Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije sastanku su prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva pravde, Notarske komore F BiH i Općinskog suda u Livnu.

Nakon sadržajne i konstruktivne rasprave, a na inicijativu i prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, usuglašeno je da se u koordinaciji s načelnicima i općinskim službama Općina Drvar i Bosansko Grahovo, uz aktiviranje mjerodavnosti Notarske komore F BiH i Federalnog ministarstva pravde, omogući žiteljima istih općina pristup uslugama notarske službe, privremeno, do uspostave notarske službe, odnosno izbora i imenovanja notara sa sjedištem ureda u Drvaru, a koji je mjerodavan za područja navedenih općina. /HMS/