Livno: Opremljena dva laboratorija Zavoda za hranu i veterinarstvo

Zavod za hranu i veterinarstvo HBŽ ovih dana je dobio neophodnu opremu za dva laboratorija. Radi se o opremi za mikrobiološki laboratoriji, koju je donirala Češka razvojna agencija prema memorandumu o razumijevanju potpisanom u travnju 2018. godine, prema kojem je navedeni Zavod dužan samo platiti porez na dodatnu vrijednost za doniranu opremu vrijednosti 200.000 KM.

Oprema u potpunosti zadovoljava potrebe laboratorija i u fazi je instaliranja. Prije mjesec u prostorijama Zavoda instalirana je i oprema za analizu sirovog mlijeka, vrijednosti 1.080.000 KM, a za koju su sredstva osigurana kantonalnim budžetom za 2018. godinu.

Privedene su kraju i procedure zapošljavanja stručnog kadra u navedenim laboratorijima, informacija je iz Zavoda, čija je direktorica Orjana Semren najavila i edukaciju stručnog kadra i osiguravanje potrebne dokumentacije za pripremanje laboratorija za mikrobiologiju hrane, vode i hrane za životinje, te laboratorija za mikrobiologiju i kvalitet sirovog mlijeka za dobivanje potrebnih ovlaštenja i akreditacija prema Europskom ISO 17025 standardu kako bi laboratoriji bili konkurentni i ispunili zahtjeve međunarodnog tržišta.

https://avaz.ba