LIVNO / Plan i raspored upisa djece u prvi razred

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Grada Livna donosi plan i raspored upisa djece u prvi razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u školskoj 2019./2020. godini na području Grada Livna.

U prvi razred osnovne škole, prema programu devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u školskoj 2019./2020. upisivat će se djeca koja u 2019. navršavaju šest godina života te kojoj je u školskoj 2018./2019. odgođen upis. Utvrđivanje psihofizičkog stanja obveznika upisa u osnovnu školu obavit će se u razdoblju od 27. do 31. svibnja 2019. godine.

Djeci koja iz objektivnih razloga ne budu upisana u prvom upisnom roku, omogućit će se naknadni upis tijekom mjeseca kolovoza 2019., u terminu koji će naknadno biti određen i objavljen. U prilogu se nalaze detaljne informacije.

BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN,E HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA, GRAD LIVNO, SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE  DJELATNOSTI

Broj:06-38- 1170/19             Livno, 7.svibnja 2019.

Na temelju članka 41. i 42. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine HBŽ“, br. 12/04 i 12/08), članka 3. Pravilnika o upisu djece u osnovnu školu („Narodne novine HBŽ“, br. 5/05) i točke 1. Odluke o određivanju dobne granice za upis u prvi razred devetogodišnjeg programa osnovnog obrazovanja („Narodne novine HBŽ“, br. 4/11), Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Grada Livna donosi

PLAN I RASPORED upisa djece u prvi razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u školskoj 2019./2020. godini na području Grada Livno

 1. U prvi razred osnovne škole, prema programu devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja , u školskoj 2019./2020. godini upisivat će se djeca:

 

 1. koja u 2019. godini navršavaju šest godina života
 2. kojoj je u školskoj 2018./2019. odgođen upis.

 

 1. Utvrđivanje psihofizičkog stanja obveznika upisa u osnovnu školu obavit će se u razdoblju od 27. do 31. svibnja 2019. godine.
 2. Djeci koja iz objektivnih razloga ne budu upisana u prvom upisnom roku, omogućit će se naknadni upis tijekom mjeseca kolovoza 2019.godine, u terminu koji će naknadno biti određen.
 3. Utvrđivanje psihofizičkog stanja obveznika upisa obavit će se uz nazočnost roditelja, odnosno osobe koja skrbi za dijete.
 4. Za djecu koja su bila obuhvaćena zdravstvenim, rehabilitacijskim ili socijalnim postupkom roditelji su dužni Povjerenstvu za utvrđivanje psihofizičkog stanja obveznika upisa predočiti odgovarajuću dokumentaciju.
 5. Prilikom upisa, roditelji odnosno skrbnici su dužni dostaviti uvjerenje o prebivalištu djeteta.
 6. Raspored obveznika i konačan upis u osnovne škole na području Grada Livna obavit će se nakon utvrđivanja i ocjene psihofizičkog stanja obveznika upisa.
 7. Roditelji odnosno skrbnici koji ne upišu dijete u osnovnu školu podliježu prekršajnoj odgovornosti.
 8. Utvrđivanje psihofizičkog stanja obveznika upisa obavit će se prema slijedećem 

RASPOREDU: 

I.

 1. svibnja 2019. (ponedjeljak)
 1. a) Obveznici upisa s područja škola u Guberu, Zabrišću, Grborezima, Biloj i Srđevićima – u Osnovnoj školi u Zabrišću, u vremenu od 8:30 do 10:30 sati;
 2. b) Obveznici upisa s područja škola u Orguzu i Čukliću – u Osnovnoj školi u Orguzu, u vremenu od 11:00 do 12:00 sati;
 3. c) Obveznici upisa s područja škola u Lištanima, Ćaiću i Rujanima – u Osnovnoj školi u Lištanima, u vremenu od 13:00 do 14:00 sati.

 II.

 1. svibnja 2019. (utorak)
 1. Obveznici upisa s područja škola u Podhumu, Podgradini i Golinjevu – u Područnoj školi u Podhumu, u vremenu od 8:30 do 10:30 sati;
 2. Obveznici upisa s područja škola u Vidošima, Smričanima i Megdanu – u Područnoj školi u Vidošima, u vremenu od 11:00 do 12:30 sati;
 3. Obveznici upisa s područja škola u Dobrom, Potočanima i Zagoričanima – u Područnoj školi u Zagoričanima, u vremenu od 13:00 do 14:00 sati.

 III.

 1. svibnja 2019. (srijeda) 
 1. Obveznici upisa s područja škola u Ljubunčiću i Strupniću – u Područnoj školi u Ljubunčiću, u vremenu od 9:00 do 11:00 sati;
 2. Obveznici upisa s područja škola u Priluci, Prispu i Kablićima – u Osnovnoj školi u Priluci, u vremenu od 11:30 do 13:00 sati.

        IV.

Za sve obveznike upisa s gradskog područja utvrđivanje psihofizičkog stanja obavit će se u prostorijama Osnovne škole „Fra Lovro Karaula“ u Livnu, u vremenu od 8:00 do 13:30 sati, a prema slijedećem rasporedu:

 1. svibnja 2019. (četvrtak)

 

Obveznici upisa čija prezimena počinju slovima A do K.

31.svibnja 2019. (petak)

Obveznici upisa čija prezimena počinju slovima L do Ž.

POMOĆNIK GRADONAČELNIKA, Anđelka Knežević, dipl.iur.