LIVNO / Proizvodnja kozijeg mlijeka je budućnost

Mljekara Eko-sir Puđa iz Livna svakodnevno otkupljuje kozije mlijeko od 15 kooperanata. Direktor mljekare Tomislav Puđa …

sir

… za Oslobođenje je kazao kako potencijala za proizvodnju kozijeg mlijeka i prerađevina od njega u BiH ima dosta, te da je budućnost sigurno u proizvodnji kozijeg sira.
Kvalitet

– Mi u mljekari svakodnevno preradimo 3.000 litara mlijeka. Jako smo zadovoljni kvalitetom koji je vrhunski, istaknuo je Puđa.

Prema njegovim riječima, oni bi mogli otkupiti i veće količine kozijeg mlijeka, a interes proizvođača svaki dan je sve veći.

Upravo iz tog razloga, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije odlučilo je da kroz poticajne mjere proširi postojeće kapaciteta u kozarskoj proizvodnji i poveća proizvodnju kozijeg mlijeka na području ove županije.

Naime, kako bi se što prije i konkretno pomoglo proizvođačima kozijeg mlijeka, ministar Ivica Brešić je rekao da će Ministarstvo, kroz program mjera za poljoprivrednu proizvodnju u 2017. godini, s 50 feninga za litru poticati proizvodnju kozijeg mlijeka koje je u sistemu otkupa.

– Trenutna otkupna cijena kozijeg mlijeka kreće se od 0,80 do 0,90 maraka po litri, a mi smo spremni da nastavimo s otkupom, čak i većih količina mlijeka, jer nemamo problema sa plasmanom naših proizvoda, kazao je Puđa.

Prema njegovim riječima, oni većinu proizvedenog kozijeg sira plasiraju u izvoz, uglavnom na tržišta susjednih zemalja Srbije i Crne Gore, dok tržište naše zemlje još nije iskazalo toliki interes.

Tržište

– Bh. tržište, nažalost, još nije prepoznalo vrijednost kozijeg sira, što rezultira i smanjenom potražnjom, mada bi se to trebalo promijeniti, pa već u većim gradovima imamo potražnju za ovim proizvodima. To će se sigurno promijeniti, pogotovo ako uzmemo u obzir to koliko je kozije mlijeko zdravo i traženo na svjetskom tržištu, istaknuo je Puđa.

Kako je na sastanku s registriranim otkupljivačima i proizvođačima kozijeg mlijeka s područja Županije kazao ministar Brešić, područje HBŽ-a u pogledu mogućnosti uzgoja koza ima velike potencijale, prvenstveno zahvaljujući ogromnim površinama neiskorištenog poljoprivrednog zemljišta s posebnim naglaskom na pašnjačke površine koje graniče sa šumskim područjima. S obzirom na to da koze lako koriste pašu i brst na terenima koji su često nepristupačni govedima i ovcama, opravdano se smatraju “čistačima terena” te na taj način umanjuju mogućnost širenja požara prema područjima visokih šuma.

Hercegovina.info