Livno: Šest redovnih programa za žene

Udruženje žena MIZ Livno: tjedno se izvodi 6 redovnih programa za žene

Medžlis IZ Livno kroz projekt Udruženja žena Medžlisa uspješno realizira brojne aktivnosti evo već punih pet godina. Udruženje žena svakodnevno okuplja veliki broj žena kako muslimanki, tako i žena drugih vjerskih i nacionalnih skupina, te mjesečno kroz programe Udruženja prođe i više od 100 žena, što je za Livno kao manji grad, vrlo velika i zahvalna brojka.

Svakog tjedna se izvodi 6 različitih programa, i svaki program okuplja uglavnom druge grupe žena. Izdvajamo Školu islama koja se izvodi dva puta tjedno. Nastava se izvodi po unaprijed pripremljenom planu i programu, gdje se trenutno izvode predmeti Akaid, Sira i Kazivanja o vjerovjesnicima.

Škola Kur’anase izvodi u 7 različitih grupa 6 dana u tjednu. Klub mladih majki, projekat je koji ima za cilj da okuplja majke koje bi željele da učestvuju u našim programima, a željele bi da povedu i svoju djecu. S tim u vezi, Udruženje žena im to omogućava organizirajući radionice za djecu, dok majke jednom tjedno slušaju edukativna druženja.

Fitnes za žene izvodi se u potpuno opremljenoj sali, u prostorijama koje se nastale u sklopu kompleksa glavne gradske džamije Ćurčinice, a polaznice se mogu koristiti i teretanom, a sve to u dva tjedna termina. Tečaj zlatnog veza posebna je sekcija koja je u središtu kreativnih programa Udruženja žena, a okuplja žene zainteresirane da nauče vještinu veza, te da se okoriste prodajom svojih slika. Sekcija je samoodrživa, odnosno prodajom slika urađenih za sekciju, edukatorica kupuje materijale kako bi polaznice nesmetano i redovno mogle prisustvovati sekciji koja se izvodi jednom tjedno.

Posebno izdvajamo tečaj šivenja i krojenja koji se izvodi 3 puta tjedno i do sada je rezultirao obukom više od 40 žena koje su naučile osnove šivenja i krojenja, a neke se usavršile i mnogo više. Važno je naglasiti da sve ove aktivnosti mimo vjerske edukacije, volonterski izvode aktivistice Udruženja želeći time ostaviti svoj trag u radu za zajednicu i osjetiti se korisnim.

Pored ovih, u redovne aktivnosti ubrajamo i česte humanitarne aktivnosti koje se nerijetko izvode u suradnji sa časnim sestrama i udrugama ispred Crkve, ili sa nekim drugim udrugama u Livnu.

Na čelu sa glavnim imamom Dževad-ef. Hadžićem, sve ove aktivnosti planira i realizira stručni tim muallima.

 

https://www.preporod.com