Livno: U tijeku program potpore ženama u razvoju biznisa

Općinski načelnik Općine Livno u suradnji s USAID/PPMG, objavljuje javni poziv za financiranje biznisa za marginalizirane grupe žena. Program podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa usmjeren je na poticanje žena na samostalno osnivanja poduzeća ili obrta. Javni poziv je otvoren od 3. ožujka 2017. godine i ostaje otvoren 45 dana od dana objavljivanja tj do 18. travnja 2017. godine. Pravo na dodjelu sredstava iz Fonda za razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena imaju:

• Žene žrtve nasilja
• Samohrane majke
• Nezaposlene mlade žene do 30 godina starosti
• Žene s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom

Općina Livno će u suradnji sa USAID/PPMG tijekom javnog poziva osigurati edukaciju za sve zainteresirane u pogledu popune obrazaca prijave i odgovoriti na sva dodatna pitanja. Prva obuka će se održati 17.ožujka.2017 godine, u Velikoj vijećnici Općine Livno, s početkom u 11 sati.

Financiranje uspješno ocjenjenog poslovnog plan podržat će se iz sredstva Fonda u maksimalnom iznosu do 10.000,00KM i pokrivat će djelomično ili u potpunosti sve prihvatljive troškove.

Prijave s dokumentacijom slati u zatvorenoj kuverti preporučeno poštom ili osobno putem Centra za pružanje usluga građanima tijekom radnih dana od 8:00 do 15:00, uz naznaku „Za povjerenstvo za dodjelu sredstava u okviru

Programa podrške marginaliziranim grupama žena“, na sljedeću adresu:

Općina Livno,
Služba za lokalni razvoj i investicije
Trg branitelja 1,
80101 Livno

Cjeloviti tekst javnog poziva s naputkom i prijavnim obrascima nalaze se OVDJE