Livno / Uspješna priča o domaćim proizvodima Katice Đuran / VIDEO

Priča iz Livna o Katici Đuran koja je, baveći se uzgojem jagoda, došla na ideju da počne sa prodajom proizvoda od prerađenog voća. Pomoć, kako financijsku tako i onu u vidu stručnih savjeta i podrške, je pronašla u ekipi Linnovate Tehnološkog parka. Danas njen startup nailazi na pozitivne reakcije, te joj donosi prihode i zadovoljstvo.