LOKALNI IZBORI | Tko želi uzeti vlast u Livnu

Četiri kandidata u trci su za novog gradonačelnika Livna. Stipo Đapić (neovisni kandidat), Dinko Periša (Županijska neovisna lista), Nediljko Rimac (HDZ 1990) i Darko Čondrić (HDZ BiH).

U Gradsko vijeće želi 152 kandidata, objavljeno je u preliminarnom kandidatskom popisu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

SDP BiH: Hana Milak, Martin Brdar, Elvira Jandrić, Julijana Tičinović, Edin Doračić, Šefika Balić, Sanela Pivčić, Amer Pivčić, Jugoslav Brdar, Sanela Teklić.

Demokratska Fronta: Ana Konta, Ago Pivčić, Ena Karača, Miroslav Tokić, Miljan Konta.

HKDU BiH: Frano Zoroja.

HRS: Ivica Brešić, Ivana (Ivo) Perković, Tomislav Pervan, Marta Brdar, Mirko Krivić, Kristina Mandić, Marijana Brešić, Ivan Fabrij, Lidija Karadža, Lucijana Tomić, Davor Barać, Milan Pavić, Toni Miloloža, Tin Brdar.

Čapljinska neovisna stranka – Čapljina u srcu: Stipe Perković.

SNSD: Mirko Vujanović, Jelena Raco, Radovan Mihajilo.

Zavičajni socijaldemokrati: Saša Pažin, Slavica Marelja Zoroja, Marijana Krišto.

Županijska neovisna lista: Božo Marijan, Snježana Teklić, Petar Džaja, Martina Šarić, Hrvoje Đapić, Dorija Lozančić, Jandre Hrgić, Mile Kovač, Tinka Anić, Tomislav Matić, Ljiljana Periša, Željko Milanović, Antonija Šarušić, Ivan Šuća, Stjepan Vidović, Helena Velić, Tonini Grbavac, Mirjana Miloloža, Marin Mihaljević.

HDZ 1990: Božo Perić, Iva Krišto, Irena Periša, Bernard Barišić, Ivan Penić, Josipa Boras, Anton Barać, Lovro Karaula, Bosiljka Salapić, Mate Vukadin, Danica Marijan, Pero Konta, Anita Gvozden, Marko Barun, Miroslav Džepina, Marija Kurbaša, Mijo Ćurak, Dominika Rosić, Ivo Konta, Ivica Milanović, Irena Bilić, Pere Milorad, Janja Buljan, Ante Škondro, Ivan Šukan, Marijana Križan, Željko Jozić, Danijela Ursa, Boško Brčić, Luka Vujeva, Anđela Damjanović, Domagoj Mamić, Slavica Grgić, Anđela Grgić, Josip Perković, Ana Suša.

SDA: Sead Hadžijahić, Emina Ortaš, Sabahudin Ćupo, Sabina Hodžić, Ibrahim Velić, Mirsad Karaosmanović, Fatima Orman, Esad Bajrektarević, Indira Sitnić, Amel Milak, Danijela Ćefo, Amir Žunić, Aida Velagić, Irfan Džebo, Nijaz Đonlagić, Amela Milak, Adin Lemo, Dženita Muftić, Šerif Šehić, Izet Karabeg.

HDZ BiH: Josip Gelo, Glorija Lijović, Saša Grabovac, Ilijana Dronjić, Nikola Knez, Ivana (Stipo) Perković, Ivica Vukadin, Krešimir Jolić, Marija Janković, Ilija Mihaljević, Divna Kasalo, Goran Pravdić, Tatjana Cikoja, Mario Ivković, Vanja Beljan, Monika Mihaljević, Ivan Periša, Martina Pavlinović Barać, Toni Radić, Božo Križan, Ivana Pravdić, Ivan Vujeva, Sanja Bulić, Stipan Perić, Ante Anić, Marijana Vrdoljak, Kazimir Franjičević, Anđa Čeko, Zdravko Krišto, Luka Jurič, Marina Periša, Toni Mihaljević, Marija Maganjić, Tomislav Inić, Zvonimir Pavić, Višnja Perković.

Platforma za progres: Erim Mačkić, Suzana Jahjefendić, Admir Orman.

Hrvatska lista za Livno: Mateo Dolić.

Aktualni gradonačelnik Luka Čelan na vlasti je bio od 2004. godine.  Bljesak.info

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply