MARTINA PERKOVIĆ: Mladi sa vizijom idealne države koju žele predstaviti vlasti

Grupa Youth Vision koja djeluje u sklopu projekta ”Animiranje mladih za pomirenje – Budi inspiracija” održala je konferenciju u Mostaru s ciljem rasprave o dokumentu ”Vizija mladih o budućnosti BiH”.

Ova grupa mladih studenata želi javno progovoriti o svim problemima sa kojima se danas susrećemo i pokazati javnosti da još uvijek ima omladine koja je voljna ostati na prostoru BiH i pokušati nešto promijeniti. Cilj njihovog projekta je izgradnja većeg nivoa razumijevanja među mladim ljudima u BiH i regionu te izgradnja suradnje.

Kada je u pitanju obrazovanje, najveći problemi su: preslikavanje starog sustava obrazovanja u novi, fokus na teorijsko znanje i nedostatak prakse, izostanak pritiska javnosti, manjak interesa medija, hiperprodukcija nepotrebnih kadrova te nekompaktibilnost sa domaćim i svjetskim tržištem rada. Zbog navedenih problema danas imamo više od 60% nezaposlenih i sve više mladih koji napuštaju državu

. Kako bi došlo do poboljšanja u obrazovnom sustavu Youth Vision grupa smatra kako bi se trebale prilagoditi upisne kvote na fakultetima, ali i u srednjim školama. Također, mladi bi trebali upisivati deficitarna zanimanja jer su, za razliku od suficitarnih, puno više tražena na tržištu rada. Ističu kako je evaluacija jedan od najvažnijih segmenata na području obrazovanja.

Dugoročni strateški cilj Youth Vision-a je i poboljšanje položaja marginaliziranih grupa. U takve grupe spadaju žrtve nasilja u obitelji, osobe sa invaliditetom te beskućnici. Neki od problema sa kojima se susrećemo na ovom području su: otežana egzistencija, nedovoljno efikasna implementacija zakona, nedovoljna budžetska izdvajanja, razni oblici diskriminacije, nedostatak adekvatne edukacije i mnogi drugi.

Kako bi se ovakvi slučajevi smanjili nasilje bi se trebalo tretirati kao krivično djelo, osobama sa invaliditetom se treba pružiti mogućnost zapošljavanja te olakšan pristup javnim institucijama i javnom prijevozu, a beskućnicima također treba pružiti mogućnost zapošljavanja i osiguravanje smještaja.

Mnogi ljudi se ne osjećaju sigurno u vlastitoj državi pa se na konferenciji raspravljalo i o državnoj sigurnosti. Prema ideji ovih mladih ljudi, državna sigurnost uključuje izgradnju centara za upravljanje prometom te uvođenje adaptivnih sustava u saobraćaj (sigurnost u saobraćaju), uvođenje video-nadzora te poboljšanje rada žurnih službi (sigurnost građana), stupanje na snagu zakona o reguliranju korištenja energenata te edukacija građanstva/rad sa civilnim sektorom (ekološka sigurnost).

”Mi mladi ne ostajemo na priči, nego djelujemo. Ne borimo se za pozicije nego za naš bolji položaj jer želimo ostati živjeti, raditi i stvarati sebi budućnost u ovoj zemlji”, kazala je Amina Hasečić studentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Ukoliko netko ima pitanje ili prijedlog kako poboljšati stanje u nekom od navedenih područja grupa Youth Vision je na raspolaganju, a možete stupiti u komunikaciju putem društvenih mreža.

Facebook: Budi inspiracija/Be the inspiration      Instagram: budiinspiracija

Martina Perković, Livno