Migranti iz Vučjaka se u ponedjeljak prebacuju na novu lokaciju

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić sastao se danas u Sarajevu sa premijerom USŽ Mustafom Ružnićem s kojim je razgovarao o rješavanju migrantske situacije na području USŽ, posebno Vučjaku.

Dogovoreno je da se migranti početkom idućeg tjedna premjeste s te lokacije u druge prihvatne centre izvan Unsko-sanske županije , te da se taj neformalni kamp zatvori, priopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Također, dogovoreno je da se intenziviraju aktivnosti za formiranje novog prihvatnog centra izvan naseljenih mjesta na području USŽ u koji bi se postepeno izmjestili migranti iz prihvatnih centara “Bira” i “Miral”.

Na sastanku je također konstatirano da su najranjivije kategorije, porodice sa djecom i maloljetnici bez pratnje smješteni u adekvatan smještaj u Borićima, Sedri, Salakovcu i Azilantskom centru Delijaš i da imaju sve potrebne humanitarne i druge uvijete za boravak.