MILE KOVAČ / Koliko Livnjaci uistinu vole Livno / KOLUMNA

Od kada seže prvo spominjanje Livna, od kneza Mutimira pa do današnjih dana, godinama i stoljećima na ovim prostorima prolazile su razne vojske, upravljali razni vladari, različiti nazivi različitim tvorevinama, ali uvijek su se rađali, u njemu živjeli i umirali ponositi livnjaci (livnjani).

Bez namjere za imalo pristranosti mogu kazati da svi povijesni dokumenti govore da je Livno bilo kroz stoljeća jedini urbani centar na relaciji Bihać – Mostar. Bili smo i poveznica srednje Dalmacije sa srednjom Bosnom i Panonijom.

Sve je to bilo u vrijeme nekakvih “zuluma i mračnih vilajeta”.
Livno je bilo primjereno tom vremenu, političko, gospodarsko, kulturno, sportsko središte, a šta je danas ?

Bog i majka priroda su se pobrinuli da se u Livnu rađaju kojekakvi genijalci, u raznim sferama života, dokazani u svojim poslovima diljem bijeloga svijeta.
Eksperti i stručnjaci svugdje mogu naprijed, samo ne mogu u svojoj rodnoj kolijevci.

Na ovo pitanje, mislim da nemaju odgovor niti bajbolji “lozi” stručnjaci.

ŠTO SE TO DEŠAVA SA NAŠIM LIVNOM ?

Ljudi koji formalno žive tu napuštaju svoju djedovinu, grad i sela su svakim danom sve praznija, zašto, zbog čega ?

Moglo se stoljećima živjeti u svom, na svom za vrijeme “diktatura” a danas vrijeme “demokracije” raseli se narod.

Koliko izabrane vlasti i pojedinci rade i pokušavaju raditi da ovo zaustave i preokrenu krivulju, koliko se trude da dovedu nekakve firme i pogone u ovaj grad, koliko dokazani stručnjaci, biznismeni, bankari, političke face, intelektualci, ljudi koji su bili, ili još jesu “netko i nešto” u državi BiH, susjednoj RH, ili po svijetu, koliko aktualni lokalni moćnici pokušavaju iskoristiti tu činjenicu i uspješnost naših ljudi, pozvati ih, povezati sa starim krajem ili preko njih dolaziti do nekih koji mogu “povući” ovaj naš dragi ,ali zaostao rodni kraj.

U svim ovim pitanjima moglo bi se dati na tisuću odgovora, ali sa sigurnošću mogu reći da politička oligarhija ni malo ne “haje” za ovim pitanjima.

Imaju Vlast, moć i privilegije za sebe i svoje najbliže, a opće dobro naroda i kraja je obična demagoška farsa koja se lansira od Izbora do Izbora.
Naivno stado pokorno sluša svoga čobana i svakim danom u svakom pogledu sve više propada. DO KADA ?

BOŽE DRAGI, PROSVIJETLI PAMET OVOM IZGUBLJENOM NARODU I DAJ SNAGE DA OVAJ JAD PREVAZIĐE.

Mile Kovač,

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply