Vlada HBŽ / Milion maraka za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji

Na današnjoj 38. sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u iznosu od 895.000,00 KM.

Svrha Programa je nastaviti započete i ostvariti nove procese u poljoprivrednom sektoru s ciljem ostvarivanja:

– povećanje opsega poljoprivredne proizvodnje
– zadovoljavanje potreba domaćeg tržišta vlastitim proizvodima
– opskrba prehrambene industrije sirovinama i
– stabilizacija tržišta

U Proračunu Hercegbosanske županije za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu za 1.000.000,00 KM za poticaje u poljoprivredi na području Hercegbosanske županije, a ovom Odlukom utvrđuje se utrošak u iznosu od 895.000,00 KM. Utrošak preostalog iznosa regulirat će se posebnom Odlukom Vlade.

Ovim Programom utvrđuju se vrste, visina, kriteriji i način ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu. Odluka o usvajanju Programa na snagu stupa danom donošenja i bit će objavljen na Web stranici Vlade Hercegbosanske županije.

Na sjednici Vlada je prihvatila Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine koje će biti upućeno u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije. Prema konsolidiranom godišnjem iskazu o izvršenju Proračuna za navedeno razdoblje i Općem dijelu Proračuna za to razdoblje ukupni prihodi i primitci iznose 64.313.354,00 KM, a ukupni rashodi i izdatci 63.371.677,00 KM. Višak prihoda nad rashodima (suficit) iznosi 941.677,00 KM. Dio suficita u iznosu od 500.000,00 KM utrošen je u tekućoj godini za pokriće dijela akumuliranog deficita nastalog sa 31. prosincem 2016. godine, dok će se preostali dio iskoristiti za pokriće dijela ostatka akumuliranog deficita iz ranijih godina. Planirani Proračun u 2017. godini iznosio je 76. 263.613,00 KM i njegovo izvršenje je 84,33%.

Donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 28.694,25 KM Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za nabavu u osnovnim školama sigurnosnih golova za školske športske dvorane i otvorena igrališta sukladno potpisanom Ugovoru o financiranju projekata iz oblasti „Podrška poboljšanju sigurnosti školskih športskih dvorana i otvorenih igrališta“ s Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke iz 2016. godine.

Temeljem donesene Odluke odobreno je izdvajanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 19.148,84 KM Upravi civilne zaštite Hercegbsoanske županije kao jednokratna novčana pomoć za sanaciju štete općini Kupres od prirodne nesreće – pijavice

Vlada je primila k znanju Izvješće o realizaciji Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje za 2017. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske žpanije.

Dana je suglasnost na sjednici na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Direkcije za robne rezerve Hercegbosanske županije.

Vlada HBŽ