Mine u Livnu

mine
Photo by Zoka

I dvadeset godina nakon završetka rata netko se sjetio da traži kasetne mine u središtu grada Livna.

Da nije tužno bilo bi smiješno ali na ovome mjestu trava je pokošena stotine puta a djeca su prošla ovim djelom grada nebrojeno puta.

Koji se genijalac sjetio da traži mine toliko godina nakon završetka rata i to skoro u središtu grada?

Relax