MISIJSKA AKCIJA U ŽUPI SVIH SVETIH U LIVNU

Prihod prodajne izložbe je namijenjen potrebama misija Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga u Paragvaju i Salomonskim otocima

 

U župi Svih svetih u Livnu je 7. travnja 2019. održana prodajna izložba čiji prihod je namijenjen potrebama misija Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga u Paragvaju i Salomonskim otocima.

Sestre milosrdnice Provincije Majke Divne – Sarajevo, članice Udruge sv. Vinka Paulskoga i Marijanska vinkovska mladež marljivo su pripremali tu izložbu i radosna srca ju pred župnom crkvom Svih Svetih i samostanskom crkvom sv. Petra i Pavla na Gorici, ponudili Livnjacima.

Organizatori ove plemenite akcije zahvalni su svima na velikodušnoj pomoći za potrebite u misijama.

(kta/kvrpp bih)