Za mjesec prosinac 2017. godine isplaćene porodiljne naknade

vlada

U petak, 2. veljače 2018. godine Ministarstvo financija u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u Vladi Hercegbosanske županije isplatilo je sredstva za mjesec prosinac 2017. godine za porodiljne naknade u iznosu od 71.262,92 KM za 113 rodilja koje su u radnom odnosu, a na ime 186 neuposlenih rodilja na području Hercegbosanske županije isplaćeno je 20.700,00 KM.

Vlada HBŽ