MUP HBŽ-a poklonio rashodovana vozila Srednjoj strukovnoj školi u Livnu

vlada

Vlada Hercegbosanske županije (HBŽ) dala je pozitivno mišljenje na prednacrt zakona Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o izmjenama i dopunama zakona o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba, uz uvjet da se razmotre i uvaže prijedlozi Županijskog zavoda za upošljavanje HBŽ-a.

Na sjednici Vlade HBŽ-a donesena je i odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

Vlada je razmatrala informacije o pregovorima sa sindikatima djelatnika osnovnog i srednjeg obrazovanja, MUP-a Hercegbosanske županije i zdravstvenih djelatnika o kolektivnim ugovorima.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti MUP-u Hercegbosanske županije da može ustupiti rashodovana motorna vozila za potrebe Srednje strukovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića u Livnu.

Usvojena je Odluka o odobravanju naknade Ispitnom povjerenstvu za polaganje ispita za vozača motornih vozila za mjesece siječanj i veljaču 2017. godine.

Usvojeno je i rješenje o razrješenju Ile Kreze, privremenog člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Glamoč, na vlastiti zahtjev, zbog njegovog imenovanja za člana Skupštine ŠGD “Šume Hercegbosanske županije”, priopćeno je iz Vlade HBŽ-a.