MUP HBŽ / Bodovna lista uspješnih kandidata

mup

Povjerenstvo za izbor je objavilo Listu uspješnih kandidata – bodovna lista
prijavljenih na Oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije.
Kandidati imaju pravo uložiti žalbu Policijskom odboru u roku od 8 dana od dana objave Liste.
Istu možete pogledati ovdje.

Intervju – ocjene – mlađi inspektor

Lista kandidata s ocjenama Intervjua
za početni čin mlađi inspektor:
1. Ivana Babić 4,8
2. Alen Turanović 5
3. Mate Rezo 5
4. Eldin Jandrić 4,8
5. Ante Kelava 5
6. Alen Lemo 5
7. Jozo Popović 5
8. Grgo Parlov 4
9. Mirela Halapić 5
10. Marin Jurčević 4
11. Andreja Bosnić 5
12. Adnan Bukvić 4,2
13. Josip Matić 4,4
14. Marijan Kovač 4,8
15. Marin Tadić 5

Intervju – ocjene

Lista kandidata s ocjenama testa
Intervju za početni čin policajac:
1. Teo Berić 4,4
2. Niko Radovac 5
3. Luka Milanović 4,4
4. Nikolina Kaselj 4,8
5. Lazar Jović 4,8
6. Ante Padro 3,6
7. Emrah Hajdarević 5
8. Josip Vidović 4,4
9. Ivan Jurič 4,4
10. Danijel Karadža 3,8
11. Abaz Milak 5
12. Ante Salapić 4,4
13. Nikola Babić 4,6
14. Sedin Bučo 4,6
15. Jakov Petric 5
16. Ante Dadić 3,2
17. Jakov Jurič 5
18. Tomislav Čačija 3,2
19. Dragan Babić 5
20. Matej Mioč 4
21. Ivo Krišto ( Darinko ) 4
22. Stipe Dolić 3,8
23. Marko Žulj 5
24. Ivan Mioč 5
25. Mile Mamić 5
26. Ivan Mioč ( Ile ) 5
27. Aleksandar Vekić 3,2
28. Stevan Vucelja 4,8
29. Ivan Pivić 4
30. Željko Knežević 4
31. Minka Smailović 5
32. Marko Jureta 4
33. Elvir Isaković 3,4
34. Jovan Bodroža 4,6
35. Ante Jezidžić 4
36. Mario Matić 3,8
37. Jure Jurić 3,8
38. Mateo Gelo 5
39. Nikola Barać 4
40. Milan Pećanac 5
41. Saša Bjeljac 4
42. Slaviša Pećanac 4
43. Ismir Čorbeg 4,4
44. Toni Brešić 3,8
45. Ivan Kuliš 4
46. Mijo Baković 3,2
47. Karla Pašalić 4,6
48. Milan Puzigaća 3,2
49. Marin Jurčević 3,8
50. Riad Velagić 4
51. Marko Grebenar 4
52. Niko Barišić 4,2
53. Duško Radanović 4,4
54. Ivo Krišto (Ljubomir ) 4,4
55. Adnan Bukvić 4,4
56. Antonio Periša 3
57. Nives Čulo 4,4
58. Marko Letić 5
59. Fabijan Jurčević 4,2
60. Miroslav Džepina 4,2
61. Anđela Pelivan 4,4
62. Ilija Jurič 4,2
63. Perica Kuliš 4
64. Antonio Kovač 3,8
65. Zvonimir Bodulušić 5
66. Antonio Jozić 3,6
67. Arnes Bešlaga 5
68. Amir Lakača 4,2
69. Marko Vještica 3,2
70. Anđela Petro 4,4
71. Leonardo Barać 4,8
72. Đorđe Grujić 3,2
73. Ante Čeko 3,2

Testu intervju nije pristupio Tadija Radoš

 

MUP HBŽ