Natječaj za upis učenika u I. (prvi) razred u školskoj 2017./18.godini

ekonomska

Na temelju Odluke Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa
HB županije o upisu učenika u I.(prvi) razred srednjih škola u školskoj 2017/18. godini broj 06 -01-38-1028/17. od 31. svibnja 2017.g. Srednja ekonomska škola u Livnu raspisuje :

N A T J E Č A J
za upis učenika u I. (prvi) razred u školskoj 2017./18.godini

Rokovi :
Prvi upisni krug :
prijave za upis 29. i 30. lipnja 2017. g. (četvrtak i petak) od 8 – 14 sati
Objava rezultata na oglasnoj ploči u ponedjeljak 3. srpnja
Upis primljenih učenika u utorak 4. srpnja od 8 –14 sati

Drugi upisni krug :
Prijave za upis u ponedjeljak 10. srpnja od 8 – 12 sati
Objava rezultata u utorak 11. srpnja
Upis učenika u petak 14. srpnja od 8 – 12 sati

Za jesenski upisni krug objava na oglasnoj ploči nepopunjenih upisnih mjesta i rokova za upis najkasnije do 11. kolovoza .

Učenik prilaže na upis :

– prijavu za natječaj
– izvadak iz matične knjige rođenih
– svjedodžbu o završenom osmom (VIII) i devetom (IX) razredu osnovne škole, ili njoj odgovarajuće škole u inozemstvu.
Svjedodžbe se predaju u originalu.

Struktura upisa učenika u prvi razred u Srednjoj ekonomskoj školi Livno u školsku 2017./2018. godinu :
________________________________________________________

Zanimanje trajanje broj broj učenika programa odjela u odjelu

ekonomist – smjer poslovna informatika 4 godine 1 18

ekonomist – smjerovi bankarstvo i osiguranje/
financijski tehničar (kombinirani odjel) 4 godine 1 18

komercijalist/poslovni tajnik(kombinirani odjel) 4 godine 1 18