Na crnom tržištu u Srbiji sprava koja otključava automobile i zgrade

Sprava koja može da otključa automobil i ulaz u zgradu pojavila se u Srbiji i prodaje se jeftino. Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge nije dala dozvolu za prodaju, ali to nije spriječilo da se ona nađe na crnom tržištu.

Novinari BIRN-a došli su do saznanja da je aparat već neko vrijeme u upotrebi u Srbiji.

Aleksa Tešić iz BIRN-a objasnio je da treba da se poklopi više okolnosti da bi se ovaj aparat zloupotrijebio.

Kada je u pitanju otključavanje automobila, vlasnik ključa i vlasnik aparata treba da budu u neposrednoj blizini dok se auto otključava. Kada se pritisne dugme za otključavanje, istovremeno treba aktivirati i spravu koja snima radio protokol ključa. Poslije toga može da se ode do automobila, stiske reprodukcija i on otključa.

Tešić objašnjava da novi automobili imaju mijenjajući dinamički kod, koji se mijenja prilikom svakog otključavanja, dok stariji nemaju, pa kada jednom imate zapisani radio protokol možete svaki put da ga otključate.

Na sličan način funkcionira i otključavanje zgrada, za koje novinar BIRN-a kaže da su najranjivije.

On preporučuje da građani ne ostavljaju novčanik i ključeve bez nadzora, kako ne bi bili zloupotrijebljeni na ovaj način.

Međutim, ova sprava može biti i korisna alatka ukoliko se koristi za testiranje manjkavosti na mreži, koje se kasnije „zakrpe“.

Pogled.ba