NA JUČERAŠNJI DAN BOMBARDIRANO JE LIVNO: Na Duhove, 29. V. 1944. godine.

Livno 29.svibnja. 1944.god. Tada još pod Njemcima. Stižu antifašističke snage. Osloboditi grad. No kako nas osloboditelj oslobađa od nacističkog zla?

Izvještaj 758. bombarderske eskadrile, Misija 48. pri glavnoj zrakoplovnoj bazi u Italiji tada je išao ovako:

” Livno razneseno u komadiće, otpora nije bilo, ni protuzračne obrane. Misija uspješno okončana…..”

Svi smo dakle označeni kao fašist. Svako biće. Svaka nacija u Livnu. Sve se imalo sravniti.

Na Duhove, 1944. godine, u sklopu napada na njemačke trupe i strateška postrojenja u BiH, saveznički bombarderi B-24

Liberatori u pratnji P-38 ; 42 bomardera, 459. bombarderske grupe, podjeljene u 4 eskadrile su izbacili 83,2 tone bombi.

Na Livno je, procjena je, bačeno 40 bombi.

Glavni pravac udarnog tepiha bombi je išao od zapada Prikorike, most na Bistrici, Žitarnica, Karanfilka i prema Ćefinom brigu…

Sravnjen sa zemljom je bio cijeli centar grada, Građanska škola, most, Gotovčeva kuća, zgrada Kotarske oblasti, zgrada HGD-a ”Dinara”, džamija Perkuša,.. i još bezbroj zgrada.

Poginulo je i ranjeno preko 100 građana civila,

Da spomenemo neke :

Jozo Trboglav, Kata Liović i kći, Stipo i Luca Bagarić, Jozo i Ljuba Konta, Ivka Vujanović.

Pamte se i danas priče očevidaca kako je taj dan prepuna, ko šipak, pećina ispod Veis kule poslužila kao sklonište.

Bombardirani su Bosanska Krupa, Prijedor, Banja luka, Drvar, Knin, i na kraju Livno.

Toga dana, na Duhove, 29. svibnja 1944. godine bačeno je 540 tona bombi.

Na povratku sretni i nasmijani članove posade, među njima i poručnik navigator Edmunda Pizzarello, poručnik 759. bombarderske eskadrile. Dojučerašnji fašist. Sada antifašist. Kojem ženevske konvencije niti zabrana granatiranja civilnih objekata ne znače ništa.

Misija Ok !

A Livno u suzama i očaju. Tisuću žena, staraca i djece. I njhovi ugašeni životi. Oslobođeni od fašizma. U sebi i oko sebe.

Zašto, zašto, poručniće Pizzarello, upitao se danas Berislav Džaja dugogodisnji ravnatalj KUD Dinara? te dodao – “a još ni ne slutiš da ćeš za par mjeseci i Ti i i još par Tvojih suboraca iz te , livanjske misije, poginuti iznad Španjolske.

Isto, u ratu. A zašto ?…

Uz Dresden, Hirošimu, Staljingrad,,.. pamtimo, sjetimo se i Livna, na Duhove, 29. V. 1944. godine.” – zaključuje Džaja.

Poskok.info