Na području gospodarenja Šumarije Bosansko Grahovo nastavlja se serija ekoloških akcija

Ekološkom akcijom obuhvaćeni su pristupni putevi prema planini Šator. Čišćena je relacija od sela Peulje do Šatorskog jezera, sela Crnac, Tičevo i Preodac, te lokaliteti Štedra i Velika plećina.

U sklopu ove akcije postavljeni su drveni putokazi od sela Peulje do Šatorskog jezera kako bi se svima olakšalo snalaženje na bespuću šumskih puteva. Također, očišćeni su elementi šumskih kamionskih puteva koji služe za odvod vode s kolnika.

Navedenu akciju realizirali su djelatnici Šumarije Bosansko Grahovo u suradnji s članovima lovačke udruge “Ždral”, agencije za ekološke izlete “Quad adventure Livno” te planinarsko ekološkog društva “Veliki bat”.

Djelatnici šumarije Bosansko Grahovo zbog vremenskih uvjeta (kiše) nisu bili u mogućnosti obavljati redovan rad te se pristupilo realizaciji ekološke akcije.

Cilj akcije je očistiti značajne lokalitete te pozitivnim primjerom potaknuti i druge korisnike ovog prostora na slične aktivnosti, a ujedno podići svijest javnosti o važnosti očuvanja čistog okoliša.

Molimo stanovnike ovih područja, izletnike, planinare kao i ljude koji tu žive i rade da ne odlažu smeće te da se ponašaju odgovorno u šumi i na šumskom zemljištu, uz prometnice i općenito u prirodu. Apeliramo na komunalne i inspekcijske službe da sankcioniraju osobe koje odlažu otpad na ilegalne deponije.

Akcijom je obuhvaćeno područje planine Šator, Gospodarske Jedinice Jadovnik Grahovo i Jadovnik Drvar na relaciji Peulje – Šatorsko Jezero.

HB Šume