Najviši dužnosnici ne žele razgovarati o odlasku ljudi iz BiH

Zastupnici Nezavisnog bloka traže sjednicu o odlasku ljudi iz BiH

torbe

Zastupnici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrali su na današnjoj sjednici inicijativu zastupnika Nezavisnog bloka Senada Šepića, Salka Sokolovića i Sadika Ahmetovića kojom se traži organiziranje sjednice Doma o negativnom trendu odlaska ljudi iz BiH, posebno mladih. Šepić je podsjetio da o ovoj temi govori sedmi ili osmi put tražeći način da se u parlamentu otvori ova priča i tako naprave mjera za sprečavanje masovnog odlaska iz BiH upozoravajući da postoje jasni podaci i zato je važno o tome govoriti kako BiH ne bi postala zemlja staraca.

Postoje, kažu, neki pokazatelji koji govore o tome da je u posljednje dvije godine BiH napustilo 150.000 ljudi, a to je najvidljivije, tvrdi, na graničnim prijelazima gdje su velike gužve te smatra da je razlog tome što u BiH ne vide perspektivu, nemaju posla, nema pravne države, niti socijalne sigurnosti.

Ocijenio je da najviši dužnosnici BiH nemaju sluha za ovo pitanje, a zastupnici Stranke demokratske aktivnosti (A-SDA) Jasmin Emrić podržao ga je u toj ocjeni dodajući da se zatvaraju oči pred ovom negativnom pojavom u društvu dok se radi o pojavi koja utiče na demografsku strukturu. ”Ovo nije opozicijska aktivnost nego treba osigurati raspravu gdje bi se iznijele adekvatne smjernice za smanjenje ovog trenda i to bi trebala uraditi struka uključujući akademsku zajednicu”, stav je Emrića.

Predložio je usvajanje još jednog zaključka kojim bi se od Vijeća ministara zatražilo da načini informaciju o odlasku mladih ljudi s prijedlogom mjera za smanjenje tog negativnog trenda i dostavi je na sjednicu koja će biti ovim povodom organizirana. Odlazak stanovništva posebno mladih ozbiljan je izazov ne samo za BiH nego i za zemlje okruženja i Europske unije, upozorio je zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Nikola Špirić, ali nije optimist da se to pitanje može tako lako riješiti. Zastupnica Demokratska fronte (DF) Maja Gasal-Vražalica zatražila je da Vijeće ministara u roku od 30 dana oformi Krizni štab jer je BiH, smatra, kada je ovo u pitanju odavno u krizi te je dodala da je BiH potrebna stručna strategija šta poduzeti za smanjenje trenda odlaska radno sposobnog stanovništva.

”Ljudi odlaze da se ne vrate, a u zemljama EU migracije nisu ovakve jer ljudi odlaze iz jedne zemlje u drugu jer traže samo bolji posao, a mi ostajemo bez sposobne radne nage”, upozorio je pzastupnik NDP-PDP Momčilo Novaković. Nakon što je zastupnik Sokolović pozvao na zatvaranje Agencije za zapošljavanje BiH koja se, kaže, bavi izvozom radne snage, a ne zapošljavanjem, zastupnik Bosanskohercegovačke partije (BPS) Zaim Backović upozorio je i da je u BiH formirano 11 agencija za “izvoz radne snage”.

Bljesak.info