Nastavak 1. sjednice Gradskog vijeća Livno u utorak

GRAD LIVNO – GRADSKO VIJEĆE
Broj : 01 -02-2994/20, Livno, 29.sije6nja 2021.g.

POLITIČKIM SUBJEKTIMA ZASTUPLJENIM U GRADSKOM VIJEĆU LIVNO

Predmet: Zaključci sa sastanka predstavnika političkih subjekata oko pripreme nastavka 1. (konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeća Livno

Poštovani,
Shodno telefonskoj obavijesti i pismenom pozivu, a vezano za pripremu i sazivanje nastavka 1. (konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeća Livno, dana 28. siječnja 2021.g. u 15.00 sati odrzan je sastanak i konzultacije predstavnika politi6kih subjekata na kojem su bili prisutni:

Glorija Lijović, predsjednica konstituirajuće sjednice;

Josip Gelo, ispred HDZ BiH;

Iva Krišto, ispred HDZ 1990;

Sead Hadžijahić, ispred SDA BiH;

Jandre Hrgić, ispred ŽNL;

Martin Brdar, ispred SDP BiH i

Darko Čondrić – gradonačelnik.

Analizirajući aktualno stanje oko prekinute 1. sjednice i nužnost što skorijeg konstituiranja Gradskog vijeća Livno, načelno su usuglašeni sljedeći stavovi i zaključci:

– Svi politički subjekti zastupljeni u Gradskom vijeću koji imaju Klub vijećnika, dostavit će prijedlog za po jednog člana Povjerenstva za izbor, imenovanja i administrativna pitanja, a koje ima 5 članova.

– Svi politički subjekti zastupljeni u Gradskom vijeću dostavit će svoj prijedlog za predsjednika/predsjednicu i dopredsjednika/dopredsjednicu Gradskog vijeća Livno.

Kako bi se nastavak prekinute konstituirajuće sjednice održao što prije, (mogući dan održavanja nastavka sjednice je utorak, 2. veljače 2021.g.), molim predstavnike političkih subjekata da svoj pismeni odgovor na gore navedene stavove i zakljućke dostave do ponedjeljka 1. veljače 2021.g. do 12.00 sati.

Predsjedavajzuća konstituirajuće sjednice:
Glorija Lijović