Nastavnica matematike u Livnu jedina koja koristi Numicon

OŠ Fra Lovro Karaula Livno: Predstavnici udruženja DUGA i UNICEF danas su bili u posjetu našoj školi. Razlog njihova dolaska je jedan neobičan sat matematike i još jedno veliko njihovo priznanje za našu školu. Naime, naša nastavnica matematike Sanda Bilokapa jedina je nastavnica matematike u BiH koja u predmetnoj nastavi koristi Numicon koji se dosad koristio samo u razrednoj nastavi. Sanda i OŠ „Fra Lovro Karaula“ bit će promovirani u priručniku koji uskoro izlazi, ali i kroz seminare i predavanja u organizaciji ovih udruženja, a do tada nekoliko fotografija sa zanimljivoga sata matematike. Čestitamo Sandi i njezinim mladim pametnim matematičarima.

Numicon je matematički didaktički sustav koji su kreirali stručnjaci praktičari s Oxforda. Pristup podržava rani razvoj predmatematičkih vještina važnih za matematiku. Vrlo je popularan u Velikoj Britaniji gdje se koristi u više od 5900 vrtića i škola. To je opsežan sustav koji pokriva cjelokupno područje brojeva i osnovnih matematičkih operacija. Numicon sadrži zoran set aktivnosti koji kreiraju inkluzivno okruženje za uspješnije uključivanje djece s teškoćama u grupne aktivnosti. Posebno se korisnim pokazao u poučavanju matematike kod učenika s poremećajima iz autističnoga spektra i kod sindroma Down.
Nudi brojne mogućnosti za igru i istraživanje te omogućuje primjenu na različitim razinama znanja: u razumijevanju brojeva i brojevnih sustava, u računanju i matematičkom mišljenju, u razvijanju mentalnih slika i u upoznavanju s matematičkim jezikom.