NATJEČAJ za upis u Srednju strukovnu školu u Livnu

Ur.br: 439/18., Livno,  06. lipnja 2018.god

Na temelju članka 78. Zakona o srednjem školstvu(„Narodne novine HBŽ“ broj 7/04 i 12/04) a sukladno Odluci Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ Livno o upisu učenika u srednje škole za školsku 2018./2019. godinu broj: 06-01-38-3-937/18 od 29. svibnja 2018. godine, Srednja strukovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Livno objavljuje

                                                             N  A  T  J  E  Č  A  J

za  upis učenika u prve razrede za školsku 2018/19. godinu

 Natječaj se objavljuje za sljedeće struke i zanimanja:

I.Zdravstvena struka

  1. Medicinski tehničar/zdravstveno-farmaceutski tehničar 26 učenika

(kombinirani odjel)

  1. Elektrotehnička/strojarska/prometna struka

1.Web dizajner/tehničar za računalstvo                                                        18 učenika

(kombinirani odjel)

  1. Tehničar za elektroenergetiku 18 učenika

3.Tehničar za vozila i vozna sredstva                                                           18učenika

  1. Instalater grijanja i klimatizacije/elektromehaničar

/vozač motornog vozila (kombinirani odjel)                                                 18učenika(6+6+6)

III. Ugostiteljsko-turistička struka 

1.Hotelijersko-turistički tehničar                                                                  18 učenika

2.Konobar/kuhar  (kombiniraniodjel)                                                           18 učenika

 

  1. Poljoprivredna/prehrambena struka

 

1.Cvjećar/mesar (kombinirani odjel)                                                             18 učenika (9+9)

Prijave za upis za prvi upisni krug su u četvrtak 28. i petak  29. lipnja 2018. godine od 8 do 16 sati. Objava rezultata na oglasnoj ploči Škole je u ponedjeljak 2. srpnja 2018. godine najkasnije do 14 sati, a upis u utorak 3. srpnja 2018. godine od 8 do16 sati.

Za drugi upisni krug prijava za upis je u ponedjeljak 9. srpnja 2018. god. od 8 do 12 sati, objava rezultata  u utorak 10. srpnja 2018. god. najkasnije do 12 sati a upis učenika u petak 13. srpnja 2018. god. od 8 do 12 sati.

Za jesenski upisni rok objava na oglasnoj ploči nepopunjenih upisnih mjesta i rokova za upis je najkasnije do 10. kolovoza 2018. godine.

Prijave za upis su u srijedu 22. kolovoza 2018. godine od 8 do 12 sati, objava rezultata u četvrtak 23. kolovoza 2018. god. do 12 sati, a upis učenika u petak 24. kolovoza 2018. godine od 8 do 12 sati.

 

Na natječaj za upis učenik prilaže:

– prijavu na natječaj;

-izvadak iz matične knjige rođenih;

– svjedodžbu o završenom VIII i IX razredu osnovne škole ili njoj odgovarajuće škole u inozemstvu za koje je rješenjem Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ utvrđena istovrijednost. Svjedodžbe se predaju u originalu.

– rješenje nadležnog općinskog odjela društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi , ili rješenje o razvrstavanju te mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju (za učenike s teškoćama u razvoju).

Svi prijavljeni učenici će biti rangirani sukladno elementima za izbor učenika propisanim Odlukom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u Hercegbosanskoj županiji.

Sve dodatne informacije  mogu se dobiti u tajništvu Škole ili na tel:  202-148 i 208-175.

Ravnatelj, Saša Grabovac