Nezaposlenost u FBiH – raste!

Nezaposlenost se povećala u Federaciji BiH za 2.963 osoba (0,90%), a smanjila se u Republici Srpskoj za 611 osoba (0,57%) i u Brčko distriktu BiH za 31 osobu (0,30%).

Na dan 31.07.2018. u Bosni i Hercegovini je bilo 450.392 osobe na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je veći za 2.321 osobu ili 0,52%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 250.178 ili 55,55% su žene. Nezaposlenost se povećala u Federaciji BiH za 2.963 osoba (0,90%), a smanjila se u Republici Srpskoj za 611 osoba (0,57%) i u Brčko distriktu BiH za 31 osobu (0,30%).

 

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.07.2018. godine: NKV radnika je 122.841 ili 27,27%, PKV 7.528 ili 1,67%, KV 144.378 ili 32,06%, VKV 2.056 ili 0,46%, NSS 1.114 ili 0,25%, SSS 126.436 ili 28,07%, VŠS 6.721 ili 1,49% i VSS 39.3186 ili 8,73%. Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stupnjem obrazovanja KV radnici 32,06%, te radnici sa SSS 28,03%. U srpnju je brisano ukupno 17.546 osoba sa evidencija službi zapošljavanja.

 

Od ovog broja zaposleno je 11.066 osoba. Istovremeno je za 9.247 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.015 novih radnika. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u lipnju 2018. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 806.031, a od toga je 342.169 žena. U odnosu na svibanj 2018. godine broj zaposlenih osoba se povećao za 0,4%, a broj zaposlenih žena se takođe povećao i to za 0,3%. Stopa registrirane nezaposlenosti za lipanj 2018. godine iznosila je 35,7% i u odnosu na svibanj 2018. godine smanjila se za 0,2 postotna poena.

Bljesak.info