Njemačka vlada odlucila anektirati cijeli Balkan!

bal

Senzacija:  Njemačke novine  javaljaju da je njemačka vlada odlučila anektirati  cijelo područje Balkana.

U roku 3 mjeseca se uvodi Euro, prebacuju  proizvodnju na Balkan.

Isto tako se rigorozno kažnjavaju sva kaznenena djela prevara i prisvajavanja državne imovine u svim ex-ju republikama.

Isto tako se računa na izgradnju novih hotela i novih privatnih tvrtki.

Oko 500.000 Hrvata, 300.000 BiH državljana i oko 250.000 državljana Srbije se vraćaju kuci. ?

Svaka obitelj dobiva 50.000 € start kapitala.

Svaka obitelj sa vise od 5 djece dobiva besplatnu kuću  sa zemljom.

ovo je vijest od 1.Aprila…hvala na pozoru ?

Idemousvijet.com