Obavijest o daljnjoj proceduri provedbe Oglasa za prijem policijskih službenika

1

Svi kandidati koji se nalaze na listi i nadopuni liste mogu pristupiti testu općeg znanja koji će se održati prema slijedećem rasporedu

30.03.2017.god u 14.00 sati test općeg znanja za početni čin policajca
31.03.2017.god u 14.00 sati test općeg znanja za početni čin mlađi inspektor

Navedeno testiranje obaviti će se u prostorijama Srednje škole S.S.Kranjčević , ulica Dinarina 2. (preko puta tržnice ), a kandidati su dužni doći najkasnije 15 minuta prije početka testiranja.

Test općeg znanja sadrži pitanja iz slijedećih oblasti; ustavno uređenje BiH ,F BiH, i HB županije , ustrojstvo uprave u BiH , Zakon o unutarnjim poslovima HB županije , Zakon o policijskim službenicima HB županije , upravni postupak , upravni spor , uredsko poslovanje , radno pravo , kazneno i prekršajno pravo , propisi iz oblasti sigurnosti prometa na cestama , propisi javnog reda i mira, propisi o osobnoj iskaznici , osobnom imenu , prebivalištu , boravištu i državljanstvu građana.

Eliminacijski prag za test općeg znanja određuje se prema razini pristupa:

Za prvu razinu pristupa u čin policajac sa IV stupnjem školske spreme eliminacijski prag iznosi najmanje 60 % od maksimalnog broja bodova koji se mogu ostvariti na testu,
Za drugu razinu pristupa u čin mlađeg inspektora sa najmanje završenim VI stupnjem školske spreme eliminacijski prag iznosi najmanje 75 % od maksimalnog broja bodova koji se mogu ostvariti na testu,
Kandidati su dužni sa sobom ponijeti pribor za pisanje i važeću osobnu iskaznicu .

Nadopuna Liste kandidata koji ispunjavaju uvjete Oglasa

Poslije provedene žalbene procedure Ispitno povjerenstvo objavljuje Nadopunu Liste kandidata koji ispunjavaju sve uvjete tražene Oglasom

– čin policajac:
1. Ivica Tokić
2. Emina Ortaš
3. Leonardo Barać
4. Đorđe Grujić
5. Ante Čeko
6. Marko Krišto
7. Mario Sarić
8. Ninoslav Petković

– čin mlađi inspektor
1. Emina Ortaš
2. Ivan Brnić
3. Marijan Kovač
4. Hasan Hadžić

MUP HBŽ