Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

sud

Obavještavaju se stranke da će Kantonalni sud u Livnu koristiti kolektivni godišnji odmor u vremenu od 17. srpnja 2017. pa do 18. kolovoza 2017. godine, dok će dežurni u Sudu za cijelo vrijeme korištenja kolektivnog godišnjeg odmora biti Dražena Dalić Šefica sudske pisarnice i Anita Drinjak Viša samostalna referentica sudske pisarnice, te po potrebi dežurni sudac.

 

https://ksud-livno.pravosudje.ba/