Objavljena dva javna poziva za uvid u zahtjeve u postupku izdavanja okolišnih dozvola

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije uputilo je svim zainteresiranima dva javna poziva za uvid u zahtjeve u postupku izdavanja okolišnih dozvola za proizvodne pogone – pilane.

Prvi Javni poziv odnosi se na zahtjev za izdavanje okolišne dozvole investitora „Hodžić“ d.o.o. Glamoč, Ive Lole Ribara 118 za proizvodni pogon – pilana, kapaciteta cca. 5 000 – 6 000 m3/god, izrađen na zemljištu označenom kao k.č. br.1759 K.O. Glamoč.

Drugi Javni poziv odnosi se na zahtjev za izdavanje okolišne dozvole investitora „Mali Galečić“ d.o.o. Tomislavgrad, Šujica bb za proizvodni pogon-pilana, instaliranog kapaciteta 10. 000 m3/god, u naselju Galečić, na zemljištu označenom kao k.č br. 1259 i k.č. br. 1263 K.O. Galečić

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim danom u vremenu od 9.00 do 15.00 sati i bit će omogućen svim zainteresiranima do 20. ožujka. 2018. godine ili u rubrici Javni pozivi.

Vlada HBŽ