Održana 15. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

vlada

Na jučerašnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezima Hercegbosanske županije koji će biti upućen u skupštinsku proceduru. Temeljna promjena u ovom Zakonu odnosi se na članak 5. stavak 1. točke h) i i). Tom promjenom paušalna godišnja naknada po stolu u kasinu iznosit će 4.000,00 KM i po automatu za igre na sreću po 900,00 KM. Zbog previsoko propisanih iznosa poreza na ovu imovinu postojećim zakonom (10.000,00 KM za stol u kasinu i 1.500,00 KM za automat) Hercegbosanska županija je ostajala bez određenog iznosa financijskih sredstva uplaćivanih na ime ovog poreza.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije da potpiše Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja. Sporazum iz ove odluke važit će od 1. rujna 2017. godine do zaključivanja novog Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja, a ne dulje od 31. studenog 2017. godine.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku kojom se ovlašćuje ministar MUP- Hercegbosanske županije, Darinko Mihaljević za potpisivanje novog Sporazuma o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora za djelatnike MUP-a Hercegbosanske županije od 26. srpnja 2010. godine počevši od 1. listopada 2017. godine pa do potpisivanja novog Kolektivnog ugovora, a najduže na razdoblje od tri mjeseca.

Razmatrano je Mišljenje o važenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće policijskih službenika MUP-a Hercegbosanske županije od 29. travnja 2010. godine. U sklopu toga podneseno je Izvješće o pregovorima sa Sindikatom djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije i utvrđena pregovaračka platforma za daljnje pregovore.

Na sjednici Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Tomislava Čečure u Financijsko-informatičku agenciju u ime Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka o odobravanju raspisivanja Javnog natječaja za izbor ravnatelja Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije i doneseno je Rješenje u kojem je predložen dr. Darko Čondrić za privremenog člana Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reoosiguranja Federacije BiH.

Donesena je i Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete u općini Tomislavgrad od prirodne nesreće-olujno nevrijeme-tuča u ukupnom iznosu od 42.399,00 KM. U dijelu sjednice donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 9.000,00 KM Županijskom javnom pravobraniteljstvu u svrhu isplaćivanja troškova prijevoza i nabavu uredske opreme.

Donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 1.073,30 KM za reguliranje dijela troškova smještaja i prehrane pilotima Oružanih snaga BiH za vrijeme trajanja požara na prostoru općine Drvar.
Vlada Hercegbosanske županije primila je na znanje informaciju o stanju duga zdravstvenih ustanova prema dobavljaču Elektroprivredi HZ HB d.d. Mostar.

Razmatrani su i primljeni na znanje Zaključak/akt Sindikata liječnika Hercegbosanske županije i zahtjev za nastavak pregovora oko zaključivanja Kolektivnog ugovora radnika zaposlenih u zdravstvu Hercegbosanske županije.

Razmatrano je i Pismo namjere za sudjelovanje u drugoj fazi projekta Svjetske banke „Energetska učinkovitost u BiH“. Vlada je zainteresirana za sudjelovanje u tom projektu u razdoblju 2018.-2022. godina.

Vlada HBŽ