Održana 20. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

vlada

Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u iznosu od 400.000,00 KM.

Sredstva utvrđena u članku I. ove Odluke moći će se koristiti nakon što Vlada Hercegbosanske županije odobri programe/projekte utroška tih sredstava, a koji će se izvršavati tromjesečno sukladno razini ostvarenih prihoda.

Ovim programom utvrđuju se uvjeti i kriteriji za provođenje Javnog poziva za dodjelu namjenskih sredstava planiranih u ovogodišnjem Proračunu Hercegbosanske županije na poziciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva „Kapitalne potpore općinama (vodoprivreda)“ iz namjenskih sredstava vodnih naknada s kriterijima i postupkom raspodjele, odlučivanje o izboru korisnika sredstava i praćenje namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava u iznosu od 400.000,00 KM koja će se utrošiti na slijedeći način:

javni poziv u iznosu od 360.400,00 KM,
rezervna sredstva u iznosu od 15.000,00 KM i
sredstva u iznosu od 24.600,00 KM
sukladno odluci Vlade od 6. srpnja 2017. godine.

Sredstva su namijenjena za projekte poboljšanja stanja u oblasti upravljanja vodama, sufinanciranje izgradnje vodnih objekata kao što su zaštitni objekti na vodotocima koji pripadaju vodotocima II. kategorije, objekti za odvodnjavanje, vodni objekti za korištenje voda, uređenje izvorišta, vodni objekti za zaštitu voda od zagađivanja od značaja za županiju, projekata od općinskog značaja i projekata od značaja za mjesnu zajednicu.

Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa. Odobrena sredstva u Proračunu za 2017. godinu za grant kulture iznose 300.000,00 KM i to:

posebni dio 255.000,00 KM i
opći dio 45.000,00 KM.
Povjerenstvo je utvrdilo da je na natječaj za predlaganje projekata za kulturu prispjelo 86 projekata. Od toga su 73 projekta zadovoljila kriterije Javnog poziva, a 13 projekata nije zadovoljilo kriterije Javnog poziva raspisanog 30. svibnja 2017. godine.

Donesena je Odluka o određivanju prioriteta za IPA II 2018. državni Program. U članku I. ove Odluke se kaže:

„Vlada Hercegbosanske županije po traženju Ureda DIPAK-a, za potrebe programiranja godišnjeg državnog programa IPA 2018 za BIH, da za dobivanje pomoći uz postojeće Sektore koji su prethodno financirani prednost imaju slijedeći sektori:

Poljoprivreda i ruralni razvoj(pod uvjetom da su usvojeni državni strateški dokumenti)
Okoliš/Životna sredina (pod uvjetom da se objavi u službenom glasniku)
Transport/Promet
Obrazovanje sa zapošljavanjem i socijalnim politikama
Unutar predloženih sektora predlažemo slijedeće prioritete:

1.1. Investiranje u infrastrukturu-Zavod za hranu i veterinu HBŽ/K10

2.1. Sektor vodoprivrede – Izgradnja sustava navodnjavanja

3.1. Jačanje prometne infrastrukture-

Uređenje i infrastruktura graničnih prijelaza- Vaganj i Kamensko

Potpora i institucionalizacija upravljanja sportskim letjelištem Brda

4.1. Reforma obrazovanja u službi zapošljavanja

Na temelju donesene Odluke odobrena su financijska sredstva Udruženju „Budi zdrav ko dren“ u iznosu od 10.000,00 KM u svrhu potpore prijavi na projekt Europske unije naziva „Katana“ koji se financira iz Programa „Horizont“ 2020. godine. Sredstva su planirana u Proračunu Hercegbosanske županije za 2017. godinu.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 990,00 KM iz Tekuće pričuve Vlade Hercegbosanske županije kao financijska pomoć Udruzi žena oboljelih i liječenih od karcinoma dojke „Bistrica“ Livno u svrhu pomoći pri obilježavanju 10. obljetnice postojanja. Temeljem donesene Odluke odobrena su financijska sredstva za potporu Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HB – podružnica Kupres iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu u iznosu od 2.000,00 KM.

Vlada je na sjednici donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojom se usvaja Izvješće i preporuka Povjerenstva za provedbu zajedničkih javnih nabava roba od 1. prosinca 2017. godine u provedenom otvorenom postupku zajedničke javne nabave goriva i lož ulja za sve korisnike Proračuna Hercegbosanske županije u kojem je pristiglo 17 pravovremenih ponuda.

Vlada HBŽ