Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović: Livanjski suci lažu i manipuliraju činjenicama

U tekstovima objavljenim na portalu Livno Online u utorak, 24.05.2022. g. pod naslovom: Općinski sud Livno: Demant na objave u medijima pod naslovom: „Livanjski sudovi rekorderi po broju žalbi građana“  i Županijski sud Livno: Ombudsman Mitrović ishitreno reagirao i narušio ugled suda  u kojima se, kako je navedeno, prenosi reakcija Općinskog suda u Livnu i Županijskog suda Livno na ranije objavljenu izjavu ombudsmena BiH prof. dr Ljubinka Mitrovića, na nedopustiv način je narušen dignitet ombusdmena Mitrovića, a na osnovu paušalnih zaključaka i generalizovanja, te očigledne intencije da se nanese šteta ugledu ombudsmena osobno.

Naime, u tekstu objavljenom dana 18.05.2022. godine na portalima Relax Livno i Livno Online pod naslovom „Livanjski sudovi rekorderi po broju žalbi građana“ ombudsmen prof. dr Ljubinko Mitrović je govoreći o nezadovoljstvu građana radom pravosudnih institucija na svim nivoima u BiH, između ostalog, prezentirao statističke podatke o broju žalbi građana – predmeta registriranih u Instituciji, a u odnosu na postupanje sudova u BiH, koji se nalaze na strani 83 Godišnjeg izvješća o rezultatima aktivnosti institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH za 2021. godinu (za obradu i točnost ovih podataka prezentiranih u poglavlju 6 Godišnjeg izvješća odgovorna je ombudsmenka Jasminka Džumhur).

Ombudsmen BiH prof. dr. Ljubinko Mitrović

Navedeni pasus Godišnjeg izvještaja glasi:

Ukupan broj predmeta zaprimljenih u odnosu na pravosuđe je 427 i predstavlja povećanje 59 predmeta (16,03) u odnosu na 2020. godinu. Najveći broj žalbi u oblasti pravosuđa zaprimljen je u odnosu na sljedeće sudove:

Općinski sud Livno – 50;

Osnovni sud Banjaluka – 27;

Općinski sud Sarajevo – 28;

Županijski sud Livno – 22;

Kantonalni sud Sarajevo 20;

Općinski sud Tuzla – 16;

Okružni sud Banjaluka – 16;

Općinski sud Mostar -10;

Općinski sud Doboj – 8.

Ovi statistički podaci su indikator da bi nadležni organi, prije svega, Ministarstvo pravde Republike Srpske, Federalno ministarstvo pravde i Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće, trebali razmotriti mogućnost uvođenja dodatnih mjera u cilju povećanja efikasnosti ovih sudova, imajući u vidu i populaciju stanovništva za koju su ovi sudovi nadležni, ali uzevši u obzir i druge relevantne parametre.

Iz navedenog proizlazi da ombudsmen Mitrović nije reagirao ishitreno niti bez provjere dao navedenu izjavu, kako se to nastoji sugerirati u objavljenim demantijima sudova, već temeljem točnog činjeničnog stanja prezentiranog u Godišnjem izvješću institucije Ombudsmena zasnovanog na podacima o broju žalbi, odnosno pojedinačnih predmeta građana koji se vode u bazi predmeta ove Institucije, sa stanjem na dan 31.12.2021. godine (jednostavnije rečeno, 50 građana se tijekom 2021. godine u svojim žalbama žalilo na rad Općinskog suda u Livnu, a 22 na postupanje Županijskog suda u Livnu).

Stoga, nezadovoljni stanjem, i zaključak Ombudsmena u nastavku navedenog pasusa – Ovi statistički podaci su indikator da bi nadležni organi, prije svega, Ministarstvo pravde Republike Srpske, Federalno ministarstvo pravde i Visoko sudsko i tužilačko vijeće, trebali razmotriti mogućnost uvođenja dodatnih mjera u cilju povećanja efikasnosti ovih sudova… Statistički pokazatelji svakako mogu biti predmet dalje analize.

U skladu s pozitivnim propisima zahtijevam da ovu informaciju objavite u najkraćem mogućem roku, a sve u interesu pravilnog i istinitog informiranja javnosti i zaštite digniteta osobnosti ombudsmena BiH prof. dr Ljubinka Mitrovića.

Ombudsmen BiH Prof. dr Ljubinko Mitrović, prenosi Livno online

HBŽ vijesti

Demant objave u medijima pod naslovom “Livanjski sudovi rekorderi po broju žalbi građana”

Livanjski sudovi rekorderi po broju žalbi građana