Ovo su općine u Federaciji BiH sa najvećim plaćama

bihPodaci Federalnog zavoda za programiranje razvoja koji se tiču socioekonomskih pokazatelja po općinama u FBiH za 2016. godinu.

Prosječna neto plata u Federaciji u 2016.godini bila je u sarajevskoj općini Centar – 1.197 maraka. Druga po redu s najvećom prosječnom neto plaćom u prošloj godini je općina Ravno, koja se nalazi u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Tamo je prosjek neto isplaćene plate  1.161 KM.

Sarajevska županija vodi u odnosu na ostale po visini neto isplaćene plaće, koja je 1018 maraka.

Druga općina u ovoj Županiji sa najvišom prosječnom plaćom je Općina Novo Sarajevo, sa 1.115 KM, a slijedi Stari Grad sa 1.027 KM.

U Kaknju je neto plaća bila u iznosu od 969 KM, u Tuzli je 874 KM, dok je u Banovićima 844 KM.

U Dobretićima (Srednobosanski kanton ) je prosječna neto plaća u 2016.godini bila 913 KM, a prema statistici se vodi kao izrazito nerazvijena općtina u FBiH.

U Unsko-sanskoj županiji predvodi Bihać sa prosječnom plaćom od 929 KM.

U Gradu Mostaru prosjek plaće bio je 1.042 KM, dok je u Jablanici ta plaća bila 942 KM.

U HBŽ, u Bosanskom Grahovu, prosječna neto plaća je bila 1.006 KM. I Bosansko Grahovo pripada izrazito nerazvijenim općinama U Federaciji BiH.
U samom Livnu prosjek plaća je 905 KM, dok je u Kupresu 902 KM.

Buka.com