Osniva se ured za pružanje pravne pomoći u Livnu

li

Tijekom rasprave donesene su dvije odluke. U prvoj Odluci zadužuje se Ured predsjednika Vlade Hercegbosanske županije da poduzme neophodne aktivnosti u cilju osiguranja uredskog prostora i njegovog opremanja s neophodnom uredskom opremom za smještaj i početak rada Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći. Sukladno toj Odluci Ured predsjednika Vlade Hercegbosanske županije ostvarit će neophodnu suradnju s Ministarstvom pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije koje je nositelj aktivnosti na stvaranju normativnih pretpostavki za formiranje Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći.

U drugoj Odluci Ministarstvo financija Hercegbosanske županije zadužuje se da obavi sve radnje kako bi se Županijski zavod za pružanje pravne pomoći koji je formiran kao samostalna upravna organizacija u Hercegbosanskoj županiji uvrstio kao proračunski korisnik u Proračunu Hercegbosanske županije, jer se on na temelju Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći u cijelosti financira iz Proračuna Hercegbosanske županije.

Razmatrana je i Informacija o procesu Europskih integracija, odnosno tekućih aktivnosti na davanju odgovora na prispjela pitanja iz Europske komisije. Navedeni su i rokovi do kada se trebaju dati odgovori na dostavljena pitanja. Vlada je donijela Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na nacrt Pravilnika Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o upućivanju pripadnika policijskih službi u Bosni i Hecregovini u međunarodne organizacije. Nakon razmatranja donesen je Zaključak u kojem se ne prihvaća Kolektivni ugovor za policijske službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Tijekom sjednice doneseno je Rješenje o imenovanju Aleksandra Štrpca, ministra gospodarstva Hercegbosanske županije za člana Savjeta za strane investitore u Federaciji Bosne i Hercegovine u ime Vlade Hercegbosanske županije.

Donesen je Zaključak kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o financiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju Projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH. Utvrđeni prijedlog Odluke iz ovog Zaključka upućuje se u daljnju skupštinsku proceduru.

U prvom dijelu sjednice Vlada je donijela Rješenje o razrješenju ravnatelja Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije, Ante Omazića zbog isteka mandata 28. prosinca 2016. godine i donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Ante Omazića za ravnatelja Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije na razdoblje od tri mjeseca pa do okončanja natječajne procedure za izbor ravnatelja te institucije počevši od 29. prosinca 2016. godine.

U jednom dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za potpisivanje sporazuma stručno-pedagoške suradnje i korištenja usluga Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Filozofskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru. Poslije razmatranja prijedloga Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekućih transfera granta športa utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

Vlada Hercegbosanske županije donijela je i Odluku o davanju suglasnosti ministru Unutarnjih poslova Hercegbosanske županije da može izvršiti potpisivanje mjenica i mjeničnih izjava za službena motorna vozila koja su nabavljena putem leasinga za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije kojom može izvršiti potpisivanje mjenica i mjeničnih izjava za službena motorna vozila koja se nakon uspješno provedenog javnog natječaja nabavljaju putem leasinga za potrebe Uprave za šume u sastavu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

U drugom dijelu sjednice donesena je Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 5.000,00KM Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije kao financijska potpora Udruzi „Don Juraj Gospodnetić“ u njenom projektu stambenog zbrinjavanja obitelji slabijeg imovnog stanja.

Razmatrano je Izvješće o radu Povjerenstva u predmetima procjene štete nastale provedbom mjera suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti životinja i doneseno je Rješenje o pravu na naknadu, naknadi i visini naknade za obavljeni rad članovima Povjerenstva za procjene štete nastale provedbom mjera suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti životinja.

Razmatrano je i Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje ljekarničke djelatnosti u ljekarni zdravstvenoj ustanovi i donijeto je Rješenje o isplati naknade za rad Povjerenstvu.

Dnevnik.ba