Osnovana nova lovačka udruga u HBŽ: Lovačka udruga “Ždral” Livno

LU “ŽDRAL” LIVNO: U Hercegbosanskoj županiji je osnovana nova lovačka udruga – Lovačka udruga “Ždral” Livno.
Presdjednik udruge je Dalibor Barać, tajnik udruge Jakov Kovač, lovočuvar Bože Dolić.
Teren na kojem gospodari ova lovačka udruga se proteže od sela Sajković i Ramići istočno prema Livnu do Šator planine i sela Peulje zapadno prema Bosanskom Grahovu te sjeverno vrhovima planine Staretina i južno magistralna cesta Livno – Bos. Grahovo.