Osnovna škola u Hercegovini zabranila učenicima donošenje mobitela

Vijeće roditelja i Osnovne škole Čerin u suradnji s Učiteljskim vijećem donijelo je odluku o zabrani donošenja i uporabe mobitela u OŠ Čerin.

Kako priopćuje OŠ Čerin, ukoliko učenik iz opravdanog razloga (bolest ili drugi opravdani razlog) ponese mobitel u školu dužan je prije početka nastave o tome obavijestiti učitelja, razrednika i dežurnog nastavnika.

Ako se kod učenika pronađe mobitel isti se oduzima i predaje u tajništvo škole te se informira ravnatelj.

Oduzeti mobitel može preuzeti samo roditelj djeteta koji se prilikom preuzimanja mobitela obavještava o izrečenoj opomeni za kršenje Kućnog reda škole što prema Pravilniku o stegovnoj odgovornosti donosi sniženu ocjenu iz vladanja za učenika, stoji u objavi službene Facebook stranice škole.

Jabuka.TV