Ovi koji vladaju u HB županiji svaki dan nas čine sve siromašnijima!

Prosječan broj uposlenih u Federaciji BiH u 2018. godini bio je 358.164, pokazuju podaci kompanija koje su predale financijska izvješća za proteklu godinu, a koji su dostupni na portalu Akta.ba.

Analizirajući podatke po županijama, najveći broj uposlenih imala je Županija Sarajevo sa ukupno 111.929. Slijedi ga Tuzlanska županija sa 68.094 uposlenika, potom Zeničko-dobojska sa ZDŽ – 55.620, te Srednjobosanska županija s 37.413 uposlenika.

Približan broj uposlenih imala je i Hercegovačko-neretvanska županija 35.277, Unsko-sanska županija zapošljavala je 19.891, a Zapadnohercegovačka županija 15.571.

U grupu županija sa najmanjim brojem uposlenika ušla je i najveća županija u Federaciji, Hercegbosanska županija koja je zabilježila tek 5.705 uposlenih, potom Bosansko-podrinjska s 4.799 i na kraju Posavska županija s 3.865 uposlenika.

Od 22.952 kompanija u Federaciji BiH koje su predale financijsko izješće za 2018. godinu, promatrajući po županijama, njih 4.864 je iz Županije Sarajevo, 3.087 iz Tuzlanske županije, 2.569 iz Hercegovačko-neretvanske županije.

Slijedi ih Zeničko-dobojska županija s 2.791 kompaniju, iz Unsko-sanske županije njih 1.916 je predalo izvješće, zatim, Srednjobosanska županija sa 1.785, Zapadnohercegovačka sa 1.210, te na koncu županije sa najmanjim brojem kompanija, Hercegbosanska županija s 649, Posavska županija 357 i Bosansko-podrinjska županija s tek 186.

https://relax-portal.info/iznajmljujem-opremu-za-vjencanja-i-ostale-prigode/