Na ovom pitanju ”padaju” mnogi vozači: Koje vozilo prolazi prvo?

Uvijek je interesantno podsjetiti se prometnih  pravila, čak i onima koji svakodnevno voze.

 

pitanje

Stoga vam često donosimo kratke upitnike u kojima možete provjeriti svoje znanje i poznavanje prometnih  propisa. Tako je i danas. Naime, raskrsnica u prilogu regulirana je prometnim  znakovima, a na ovakvim jednostavnim pitanjima zapravo ”padaju” mnogi.

Kako piše portal Itablice.com, ova slika prikazuje situaciju u kojoj dva vozila istovremeno imaju pravo prolaza. To su vozila označena brojevima 1 i 2, koja se nalaze na putu sa pravom prvenstva prolaza, a u toj situaciji, u njihovom međusobnom odnosu, primenjuju se pravila prometa  tj. pravilo koje nalaže da pravo prvenstva prolaza ima vozilo koje na raskrsnici zadržava pravac kretanja ili skreće udesno, u odnosu na vozilo koje dolazi iz suprotnog smera i seče njegov pravac kretanja.

Kroz raskrsnicu prvo prolazi vozilo sa brojem 1 jer se nalazi na putu sa pravom prvenstva prolaza i u odnosu na vozilo sa brojem 2 koje dolazi iz suprotnog smjera, takođe sa puta sa prvenstvom prolaza, skreće udesno, tj. nalazi se sa njegove desne strane. Zatim ide vozilo sa brojem 2 i na kraju vozilo sa brojem 3, koje dolazi sa sporednog puta.