Zaštita vitalnih nacionalnih interesa!!

Koliko će još vode proteći Drinom i ispod ovog bistričkog mosta do pravedne naknade ??

duman
Dok nam narod napušta državu, županiju, Livno i dok nas političari drže pod „nadzorom“, podizanjem nacionalnih tenzija i nacionalnih torova, servirajući nam svakog mjeseca ničim izazvani po jednu temu o „zaštiti“ vitalnih nacionalnih interesa voda Drinom i vode Buškog blata teku i teku za račun nekog drugog.

Tako eminentni stranački lideri dolaze do izjava i mantraju o „trećem entitetu“, „Pelješkom mostu“, „de konstituiranju Bosne i Hercegovine problemi koji su od najvitalnijeg državnog interesa za građane Bosne i Hercegovine“, umjesto da se bave pitanjima poput naknade za korištenje vode Buškog blata od strane HEP-a ili još većeg problema o naknadi koju Republika Srbija uvijek „zaboravi“izmiriti u stotinama miliona konvertibilnih maraka za korištenje hidro potencijala rijeke Drine koja je nemjerljivo veća od potencijala Buškog blata.

Demokratska fronta će uraditi sve da u idućem periodu a posebno nakon 2018 godine dođe do rješavanju ovih pitanja koja su kudikamo više pitanje zaštite nacionalnih interesa od onih koje nam serviraju u nedostatku ideja i programa korumpirani, sterilni, istrošeni i nesposobni političari koji su na vlasti u proteklih 25 godina.

Ž/K Ured za informiranje Demokratske fronte