Perica Grabovac (HRS): Prijem u bolnicu za hitne slučajeve se mora vršiti bez uputnice

Mnogo puta do sada se pokazalo da u hitnim slučajevima spašavanje života ovisi o brzini i ovdje se često radi o minutama.

Smatram da je nedopustivo da bolesnici koji su doživjeli srčani i moždani udar trebaju čekati da im se napiše uputnica i da vozilo hitne pomoći tek nakon ispisane uputnice prevozi bolesnika do bolnice.

Ukoliko me izaberete u Skupštinu županije zalagat ću se da se donese Zakon u kojemu uputnice nisu potrebne za prijem u hitnim slučajevima jer na taj način će biti spašeni mnogobrojni životi, a smanjit će se i broj osoba koje će ostati invalidi zbog vremena koje je bilo potrebno da se napiše uputnica za liječenje u županijskoj bolnici.

Smatram da je došlo vrijeme za politiku po mjeri čovjeka, politiku koja će u centar stvari staviti zdravlje i prosperitet ljudi, a ne isprazne floskule i sukobe kojima dijele ljude da bi na kraju lakše vladali s njima.

Perica Grabovac
Kandidat HRS-a za Skupštinu županije