Počela akcija čišćenja Livna

Akcija se provodi s ciljem uređenja cijelog prostora grada, a nositelji aktivnosti su Grad Livno, gradska služba za komunalne poslove i JP “Komunalno” d.o.o. Livno

Na području Livna danas je započela velika ekološka akcija “Dani uređenja grada Livna 2018”. Akcija se provodi s ciljem uređenja cijelog prostora grada, a nositelji aktivnosti su Grad Livno, gradska služba za komunalne poslove i JP “Komunalno” d.o.o. Livno.

Akcijskim planom predviđeno je uklanjanje divljih deponija smeća uz prometnice, zatim čišćenje i uređenje obala rijeka, čišćenje i uređenje potoka, školskih dvorišta,vrtića i okućnica te sadnja cvijeća i drveća. Pozivu gradonačelnika Luke Čelana da pomognu akciju jutros se odazvao veći broj Livnjaka, a u akciji sudjeluju i direktori javnih poduzeća sa svojim djelatnicima, direktori škola i njihovi učenici, gradske ustanove te članovi ekoloških udruženja, udruženja ribara i lovaca.

Slična akcija nedavno je provedena i u Tomislavgradu, u povodu Dana planeta Zemlje.

 

Bljesak.info