Pogledajte koliko je novih vozila kupljeno u Livnu kao i u HBŽ

Po jedno novo vozilo bilo je u Bosanskom Grahovu i Glamoču, Drvaru 5, Tomislavgradu 7, Kupresu 12, dok ih je najviše bilo u Livnu 28.

Samo jedna sarajevska općina Centar imala je 673 novoregistrirana vozila, što nam govori koliko siromaštvo vlada na ovim područjima.

Relax