Pojašnjenja vezana na članak o skupu „Čovjek i krš“

Primoran sam reagirati na članak objavljen na vašem portalu koji govori o znansveno-stručnom skupu „Čovjek i krš“, održanim na našim prostorima prije nekoliko dana, a koji ima jako negativne konotacije, kako u samom naslovu tako i prema meni osobno, odnosno mome radu u Komunalnom poduzeću. Naravno članak je nepotpisan jer osoba koja kleveće i izlaže neistine ne želi ostaviti traga i stati imenom i prezimenom iza toga što piše.

Skup koji je organiziran na tako visokom nivou, koji je okupio toliko međunarodnih stručnjaka nije zasigurno organiziran kako se kaže ‘sa danas na sutra’. Znao je se plan konferencije, lokacije koje se namjeravaju posjetiti, znao se broj sudionika i njihove namjere i još dosta drugih detalja. Prema tome propust je organizatora, jer se nije udostojio nazvati Komunalno poduzeće i najaviti posjetu vodocrpilištu u Dumanu.

Vodocrpilište u Dumanu je jedan od strateških objekata u našoj općini. Nalazi se u 1a zaštitnoj zoni sa zabranom pristupa neovlaštenim osobama. Tako i treba biti jer se na tom mjestu zahvaća voda za piće za sve žitelje livanjskog kraja odnosno za cijelu općinu. Svaka normalna osoba shvaća važnost i odgovornost posla koji nam je povjeren kad je u pitanju vodosnabdijevanje stanovništva.
Pitanje koje autor kleveta u spornom članku treba postaviti sebi, a svakako i svi čitatelji tog spornog članka jest, u kojem gradu može nenajavljena osoba ili grupa njih bez ikakve prethodne najave i odobrenja banuti na vrata i slobodno ući u vodocrpilište? Koji bi grad to dozvolio?
Sasvim je druga situacija ako se posjeta zatraži i ako se posjetitelji najave sa svojim namjerama. Na takav civiliziran način odobreno je već mnogo posjeta što mogu povrditi brojni posjetitelji. Štoviše bilo je u više navrata i posjeta učenika naših srednjih škola koje su organizirali njihovi profesori. I nikakvih problema nije bilo, a neće ih biti i u buduće jer izvor Bistrice nije u vlasništvu Komunalnog poduzeća, taj predivni izvor pripada svima nama. Ali treba poštivati pravila.
Nadalje se spominje i odlagalište otpada, prečistač otpadnih voda, i tako dalje. Isto samo govori o nesposobnosti organizatora i/ili autora članka sa sramotnim naslovom, koji nije u stanju provjeriti stvarno stanje u našoj općini ili to možda i ne želi jer bi onda taj nasretni autor kleveta saznao da Livno ima najmodernije odlagalište otpada u BiH. Štoviše Livno je jedno od tri grada i BiH koji ga uopće i imaju. Ali neću govoriti o tome jer izgradnja odlagališta nije bila u nadležnosti Komunalnog poduzeća, a nije ni izgradnja prečistača.

Žao mi je da sudionici skupa nisu dobili priliku ući u samo vodocrpilište i nadam se da će se stvoriti neka druga prilika za to, a organizatoru i/ili autoru kleveta poručujem da ne maskira svoju nesposobnost sa klevetanjem drugih. Ne dozvolimo da ono što nije normalno postane normalno, a ono što je normalno da postane nenormalno.

Tomislav Vrdoljak
Direktor
J.P.“Komunalno“ d.o.o. Livno