Pažnja pri paljenju korova!

ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres obavještava sve stanovnike, a osobito poljoprivrednike, kad uslijede radovi na polju, vrtu i okućnici, a koji se osobito tiču uklanjanja korova, šiblja, suhe trave i lišća, da vode računa pri spaljivanju otpada kako ne bi izazvali požar.

Svaka osoba koja primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili primijeti požar, dužna je ukloniti opasnost, odnosno ugasiti požar ako to može učinit bez opasnosti za sebe ili druge osobe. Ako to osoba ne može učiniti sama, dužna je obavijestiti najbližu vatrogasnu postrojbu na broj telefona 123, policijsku upravu 122 ili drugo tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave.

Molimo MUP, Civilnu zaštitu, Županijsku Upravu za šume da u ovom alarmantnom proljetnom periodu pojačaju aktivnosti po pitanju protupožarne zaštite, a posebno u preventivnim aktivnostima.

http://www.hbsume.ba